Servicii

Home Servicii

Aveți Nevoie de Ajutor?

Ne puteti contacta telefonic sau prin email.

0354-100 202
0725-573 432
office@carparingul.ro

Conturi bancare

BRD: RO11BRDE220SV03848092200

BANCA TRANSILVANIA: RO68BTRLRONCRT0V23006901

Tipuri de împrumuturi

Conform normelor interne de creditare, CAR Parîngul acordă următoarele tipuri de împrumuturi:

  1. imprumuturi traditionale– in aceasta categorie se incadreaza imprumuturile conditionate de valoarea fondului social acumulat . Cuantumul acestora este de pana la de 5 ori fondul social acumulat . Aceste imprumuturi se pot acorda pe o durata maxima de 5 ani;
  2. imprumuturi ocazionale– in aceasta categorie se incadreaza imprumuturile acordate membrilor indiferent de fondul social
    acumulat . Plafonul maxim pentru aceasta categorie de imprumuturi este stabilit prin hotarare de catre Consiliul Director. Termenul de rambursare este de maxim 5 ani.
  3. imprumuturi promoționale (Paști, Crăciun, vacanță, alte tipuri de promoții stabilite de consiliul director)

Consiliul Director, sau dupa caz Comitetul de imprumuturi , stabilesc in baza cererii de imprumut a membrului , valoarea maxima posibil acordabila membrului C.A.R, in functie de reputația membrului, capacitatea de rambursare si capacitatea de garantare acestuia.

Dobânda se achită eșalonat, o dată cu rata la împrumut.

Garanţii necesare:

  • giranți persoane fizice
  • fondul social al membrului

Ajutoare sociale

CAR Parîngul acorda membrilor săi ajutoare sociale cu diverse ocazii. În caz de deces al titularului sau soțului/soției acestuia se acordă ajutoare în bani, nerambursabile, a căror valoare diferă în funcție de vechimea membrului respectiv. Se acorda ajutoare nerambursabile și în cazul decesului parinților/copiilor aflați în întreținerea titularului sau în cazuri medicale deosebite.

Economisire

FONDUL SOCIAL TRADIȚIONAL (forma A si B) – depuneri lunare de sume incepand cu 10 lei, bonificate anual în funcție de excedentul înregistrat la finalul exercițiului financiar. Procentul de bonificare a fost an de an superior dobânzilor acordate de sistemul bancar, asigurând obligația statutară de protejare a fondurilor sociale.